Pot do vozniškega dovoljenja

Pomanjšaj pisavoPovečaj pisavoNatisni vsebino

Pot do vozniškega dovoljenja
1. TEORETIČNI DEL – CPP (70,00 in prejmejo Gratis knjigo)
Teoretični del 24 pedagoških ur (6 dni). Za vpis potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Po končanem tečaju prejmete evidenčni karton vožnje.

2. ZDRAVNIŠKI PREGLED (cca 70,00 €)
Specialist medicine dela in športa. Potrebni dokumenti: osebni dokument in zdravstvena kartoteka. Na pristojni medicini dela opravite zdravniški pregled za voznika motornih vozil.

3.PRVA POMOČ – organizacija Rdečega križa (Koper, Izola, Piran)  (cca 85,00 €)
Potrebujete osebni dokument.

4. TEORETIČNI DEL – Prijava na Upravni enoti Koper (42,10 €)
Ko dobite evidenčni karton vožnje in zdravniško spričevalo, Na Upravni enoti Koper se prijavite na teoretični del vozniškega izpita.
Prijavi priložite:
* osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* evidenčni karton vožnje;
* izkaznica prve pomoči
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

5. PRAKTIČNI DEL Praktična vožnja (pričetek, usposabljanje); po opravljeni glavni teoriji se dogovorite za uro praktične vožnje in pričnete z vožnjo. (Redna ura vožnje znaša 26,00 €, ob nakupu 10 ur ali več pa 25,00 €)
Usposabljanje iz vožnje, obveznih 20 moto ur po pravilniku, ki je bil sprejet 20.2.2010. Potrebni dokumenti: osebni dokument, zdravniško spričevalo, evidenčni karton. Plačilo moto ur (gotovina ali plačilna kartica).

6. Izpit iz praktične vožnje (GLAVNI IZPIT) –Prijava na Upravni enoti Koper (37,50 €)
* osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* izkaznica prve pomoči;
* zdravniško spričevalo;
* evidenčni karton vožnje;
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica).

POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU DVIGNETE NA IZPITNEM CENTRU KOPER.

PREVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA – Upravna enota
Potrebni dokumenti:
*osebni dokument;
* zdravniško spričevalo;
* slika;
* plačilo (gotovina ali plačilna kartica)

7. VARNA VOŽNJA

VELJAVNOST DOKUMENTOV
• Preizkus znanja iz CPP - trajna veljava
• Izpit iz prve pomoči - neomejeno
• Izpit pred občinsko komisijo iz teorije - 3.leta
• Zdravniško spričevalo - 3.letaUsposabljanje pri 16 letih za kategorijo »B«: možnost opravljanja vozniškega izpita že pri 16 letih, vendar s spremljevalcem. spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.  Pod enakimi pogoji so lahko spremljevalci tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre osebe iz prejšnjega odstavka, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center na podlagi ustreznih dokazil. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila. Med vožnjo s spremljevalcem mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument. Spremljevalec pa mora imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B.

Predstavitev

 • Članstvo
 • Kontakti

Šola vožnje

 • Pot do vozniškega dovoljenja
 • Voznik povratnik
 • Prepis vozniškega dovoljenja za tujce
 • Cenik

Kamp

 • Infrastruktura
 • Zanimivosti
 • Aktivnosti
 • Hišni red
 • Splošni pogoji
 • Cenik storitev

Sledi nam

 • Facebook